Mga Aral sa Paggagayak ng Carroza


Halina't pag-usapan natin ang paggayak sa mga Carroza. Ano ang inyong mga karanasan at mga mahahalagang natutunan over the years? Ano ang inyong paboritong bulaklak? Ano ang inyong gimik? Ano ang maganda? Ano ang inyong istilo at marami pang iba...Usapang Carroza: paghahalo ng debosyon, panlasa at pagiging malikhain.