Monday, October 24, 2011

SJMV's Alegria

Slide21 (Small)
"Reyna sa Langit, Magalak ka sapagkat si Hesus ay muling nabuhay!"

No comments:

Post a Comment