Wednesday, October 12, 2011

More from the old world...

Our Lady of Mt. Carmel, San Sebastian

Virgen del Carmen de San Sebastian

La Virgen del Carmen

Ang andas (na kalauna'y ginawang isang carozza na makikita sa larawang ito) na pinaglululanan ng imahen ng Nuestra Señora del Carmen ng Basilika ni San Sebastian sa Maynila.

Larawan mula sa Colegio de San Sebastian Recoletos Archives.
From Rob

No comments:

Post a Comment