Thursday, October 13, 2011

Prusisyon ng Pentekostes 2011 sa Cainta

Slide1 (Small)

Sa Bayan ng Cainta, sa pagtatapos ng panahon ng Muling Pagkabuhay ginaganap ang prusisyon ng Pentokostes...

Nangunguna sa prusisyon ang imahen ni Kristong Muling Nabuhay

Slide2 (Small)

Slide3 (Small)

Slide4 (Small)

Slide5 (Small)

Slide6 (Small)

Slide7 (Small)

Slide8 (Small)

No comments:

Post a Comment