Sunday, March 25, 2012

Holy Week 2012: San Jose Del Monte Bulacan Series 3

Pabasa naLOMO
Pabasa para sa Kristong Gapos at Paciencia ng SSF
Marso 24, 2012- Unang araw

2012-03-24-15-48-28

2012-03-24-15-47-51

2012-03-24-15-50-16


Marso 25, 2012- Ikalawang araw

2012-03-25-06-17-14

2012-03-25-06-15-33

2012-03-25-06-28-42

2012-03-25-08-44-06

2012-03-25-08-44-31

2012-03-25-08-44-17

2012-03-25-10-13-01

2012-03-25-10-24-48

2012-03-25-09-02-42 (Small)
Salabat...

2012-03-25-10-13-18 (Small)

2012-03-25-10-11-46 (Small)

2012-03-25-10-25-32 (Small)

2012-03-25-10-25-46 (Small)

2012-03-25-10-26-09 (Small)

2012-03-25-11-30-20 (Small)
Haranahan pagkatapos ng Pabasa...

2012-03-25-11-30-49 (Small)
Pag-iinsenso

Closing the Pabasa
The last stanza's...followed by prayers to the Divine Mercy and the Holy Rosary.

2012-03-25-15-01-15 (Small)

2012-03-25-15-01-25 (Small)

2012-03-25-15-01-45 (Small)

2012-03-25-15-02-21 (Small)

2012-03-25-15-03-12 (Small)

2012-03-25-15-03-26 (Small)

No comments:

Post a Comment